Výpis sériového čísla na routeru…

atsha204cmd serial-number

printf "%d" 0x$(crypto-wrapper serial-number)

Napsat komentář