Počet zápisů do úložiště…

Z fora turris.cz/forum od @miska

Pro ty co chtějí zkoumat pak doporučuji sledovat

 cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{print $7}' 

což je počet zapsaných bloků od startu systému. Můžete pustit následně různé operace a vidět jak moc ovlivňují toto číslo. Pamatujte, že systém má diskovou cache a že změny hromadí než je opravdu zapíše a to ovlivní vaše potenciální měření.