SSH – vložení public keys…

ssh root@192.168.1.1

mkdir ~/.ssh

chmod 0700 ~/.ssh

cat > ~/.ssh/authorized_keys

# paste the contents of id_rsa.pub and press ctrl+d

chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys