OpenVPN – notifikace o připojení / odpojení klienta

https://wiki.turris.cz/doc/cs/public/openvpn_client_connect_notification