Teplota – grafy v reálném čase

https://forum.turris.cz/t/teplota-grafy-v-realnem-case/6000